#

BAYARAN ONLINE


TUNTUTAN SIJIL DAN TRANSKRIP
GRADUAN KOLEJ KOMUNITI LEDANG


Pastikan maklumat personal dimasukkan dengan betul

BAYAR DI SINI

BAYARAN ONLINE


TUNTUTAN SIJIL DAN TRANSKRIP
GRADUAN KOLEJ KOMUNITI LEDANG


Pastikan maklumat personal dimasukkan dengan betul

BAYAR DI SINI

TAHNIAH! PARA GRADUAN KOLEJ KOMUNITI LEDANG

Lulusan Jun dan Disember 2019

#

MAKLUMAT KONVOKESYEN

Unit Peperiksaan, Kolej Komuniti Ledang

Berikutan penularan pandemik Covid-19, Kolej Komuniti Ledang dan Jawatankuasa Konvokesyen Kolej Komuniti Negeri Johor bersetuju memutuskan untuk membatalkan Majlis Konvokesyen Tahun 2020 selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang sedang berkuatkuasa. Sehubungan dengan itu, semua graduan Kolej Komuniti Ledang yang telah menamatkan pengajian pada Lulusan Jun 2019 dan Disember 2019 boleh membuat tuntutan sijil dan transkrip daripada Unit Peperiksaan, Kolej Komuniti Ledang.